March 27, 2023

สัตว์ที่มีอยู่จริง ตามตราสัญลักษณ์ จาก ทีมฟุตบอล ในเขตล้านนา

1 min read
ทีมฟุตบอล

ทีมฟุตบอล เขตแดนล้านนาเดิมในปัจจุบันคือแทบภาคเหนือของไทย เริ่มจากจังหวัดลำพูนไปจนถึงเชียงราย โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ คือ เมืองหลวงของอาณาจักรแห่งนี้ จวบจนยุคต่อมามีการแข่งขันฟุตบอลเกิดขึ้น ทำให้ทีมฟุตบอลเกิดขึ้น พร้อมกับเอาสัญลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นตราสัญลักษณ์ของสโมสร  

มาดูกันว่า ทีมฟุตบอล จากล้านนาจะมีตราสัญลักษณ์อะไรกันบ้าง

ทีมฟุตบอล

สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (กว่าง) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าตัวด้วง ซึ่งในเขตล้านนาจะมีการจับแมลงชนิดนี้จากในป่า จากนั้นก็จะนำด้วงมาเลี้ยงด้วยการให้กินน้ำหวานแล้วเอามาชนกัน แม้ว่าจังหวัดเชียงรายจะไม่ใช่พื้นที่หลักในการชนกว่างก็ตาม ซึ่งการเอาตัวกว่างมาเป็นตราสัญลักษณ์ ยังสื่อถึงความเป็นนักสู้และอดทน เพื่อเอาชนะคู่แข่ง   

ทีมฟุตบอล

เชียงใหม่ เอฟซี (เสือ) ทีมดังจากไทยลีก 2 ใช้รูปเสือ มาเป็นตราสัญลักษณ์ของสโมสร เนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ พื้นที่ป่าเยอะและมีเสืออยู่จำนวนมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์ทำลายป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย จนต้องมีการอนุรักษ์เสือไว้ หรือในปัจจุบันที่มีการเปิดคุ้มเสือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม โดยอีกหนึ่งความหมายที่สามารถตีความไปได้ คือ การที่เสือคือเจ้าป่า เชียงใหม่ก็เช่นกันที่เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นล้านนา เมื่อครั้งอดีต   

ทีมฟุตบอล

ลำปาง เอฟซี (รถม้า) ทีมจากไทยลีก 2 อีกทีม ซึ่งรถม้านั้น ริเริ่มจากผู้ครองเมืองลำปางนำรถม้าจากกรุงเทพฯ เพื่อใช้เดินทาง ก่อนที่เวลาต่อมาในกรุงเทพฯ จะมีรถยนต์ใช้ ทำให้รถม้าต้องย้ายมาอยู่ลำปางมากขึ้น จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด แต่ในปัจจุบันรถม้าจะมีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น และในขณะเดียวกันก็ยังมีการเลี้ยงม้าเชิงอนุรักษ์ เพื่อเอาไว้สำหรับลากรถ ซึ่งสำหรับทีมฟุตบอล การใช้ตราสัญลักษณ์รูปรถม้า กำลังสื่อถึงการที่พุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนความเร็วของม้า  

ลำพูน วอริเออร์ (โคขาว) ทีมจากไทยลีก 3 โซนภาคเหนือ มีโคพันธุ์พื้นเมืองที่ผิวตัวขาวนวล พร้อมทั้งลักษณ์ดีตามตำราโบราณ ทำให้โคพันธุ์พื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนถูกนำไปร่วมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในกรุงเทพฯ ทุกแรมปี การใช้สัญลักษณ์โคขาวอาจไม่มีความหมายอะไร แต่อาจสื่อถึงความภาคภูมิใจเสียมากว่า  

 เว็บที่รวบรวมเรื่องราวของ ข่าวกีฬาวันนี้ เข้าใว้ด้วยกัน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.